Voor wie

'SETTLE OR WIN' IS ONS DEVIES
IN PROCEDURES

Procedures
Het hoogst haalbare resultaat voor u telt

Ervaren procesadvocaten

Wij werken voor zeer uiteenlopende doelgroepen. Wij staan zowel grote bedrijven en organisaties als zelfstandig ondernemers en bestuurders bij om hun geschil zo goed mogelijk op te lossen. Of het nu gaat om een beslaglegging, incasso, aanmaning, dagvaarding of uitstel van betaling, wij gaan voor het hoogst haalbare resultaat voor ú.

Wanneer een procedure?

Voorkomen is beter dan genezen. Helaas kunnen procedures niet altijd worden voorkomen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Maar als een procedure dan toch aan de orde is helpen wij u graag om die voor u zo gunstig mogelijk af te wikkelen. Zo zullen wij altijd eerst beoordelen of het mogelijk is om een schikking te treffen. Daarbij kijken wij uiteraard naar het belang van de zaak, de kans dat u een procedure kan winnen en de te verwachten kosten van een procedure. Ook wordt de te verwachten tijdsduur van een procedure meegenomen en het feit dat een procedure u als ondernemer of betrokkene vaak veel tijd en energie kost.

Als een schikking niet tot de mogelijkheden behoort, is een procedure (of de voortzetting daarvan) onvermijdelijk. Wij bespreken vooraf met u de stappen van een procedure en de te verwachten kosten. Wij zullen u in begrijpelijke taal uitleggen wat u kunt verwachten. Een procedure voeren wij altijd samen met u. U kent immers de feiten, wij kennen de wet. Samen zetten we alle zeilen bij om tot het beste resultaat te komen.

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn

Doelgroepen

Onze werkwijze hebben wij per doelgroep kort beschreven.
Klik op de doelgroep voor meer informatie.  
Bestuurders en commissarissen van bedrijven
Bestuurders en commissarissen van een onderneming kunnen door de vennootschap of, in geval van faillissement,  door de curator worden aangesproken, omdat de bestuurder en/of commissaris zijn of haar taak niet goed heeft uitgeoefend. Zij kunnen dan worden aangesproken om de daardoor ontstane schade te vergoeden. Door onze expertise in het faillissementsrecht zijn onze procesadvocaten gespecialiseerd op dit gebied en hebben zij veel ervaring in de beoordeling van dergelijke vorderingen. Wij kunnen zowel de benadeelde vennootschap (of derde) bijstaan als de bestuurder en/of commissaris die wordt aangesproken.
Verzekeraars
In opdracht van verzekeraars voor bestuurders en vrije beroepsbeoefenaren kunnen wij optreden wanneer zij aansprakelijk zijn gesteld. Als curator in faillissementen kennen wij het klappen van de zweep!
Curatoren
Het komt steeds vaker voor dat curatoren voor het voeren van procedures namens de boedel externe advocaten inschakelen uit oogpunt van onafhankelijkheid. Als curatoren doen wij dat ook. Wij hebben als advocaat dan aan één woord genoeg.
Ondernemers
  • Met een geschil met de bank als financier, bijvoorbeeld bij opzegging van het krediet of onredelijke kredietvoorwaarden staan wij u met raad en daad bij.
  • Met een slecht betalende debiteur. Wij zorgen met de juiste middelen voor een snelle en adequate incasso van uw vordering.
  • Met een onwillige contractspartij met wie u samenwerkt. Wij kunnen met de juiste aanpak de samenwerking weer op poten zetten of het contract op de juiste manier beëindigen.
  • Met een curator die meent dat er sprake is geweest van benadeling van schuldeisers bij het faillissement van één van uw klanten.
  • Met een schuldeiser die beslag op uw bezittingen heeft gelegd en u daardoor in uw bedrijfsvoering wordt geschaad. Wij kunnen dan in kort geding opheffing van dat beslag vorderen en u bijstaan in de daaropvolgende bodemprocedure.

Voor al deze gevallen geldt: als wij voor u als advocaat optreden, dan komt onze expertise als curator goed van pas.

Deze experts staan achter u
mr. Suzan Winkels-Koerselman
Eén van de oprichters en partners van kantoor en bedreven curator en procesadvocaat.
mr. Jaap van der Meer
Founding Father van Turnaround Advocaten en door de wol geverfde curator en faillissementsadvocaat.